Let op Dewe website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te analyseren. Als u doorgaat gaat u akkoord met de cookies op deze website. Accepteren

Disclaimer

Disclaimer voor de Kerstmutsenhandel.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kerstmutsenhandel.nl wat een gebruikersnaam is van Feestartikelen Shops / V.O.F Sportcafe Radix ingeschreven bij de K.v.K. onder Nr. 04014310, zoals deze beschikbaar is gesteld door Feestartikel Webshops / V.O.F Sportcafe Radix, In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feestartikel Webshops / V.O.F Sportcafe Radix is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Feestartikelen Shops / V.O.F Sportcafe Radix ingeschreven bij de K.v.K. onder Nr. 04014310.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kofferbakhandel te mogen claimen of te veronderstellen.

Feestartikelen Shops / V.O.F Sportcafe Radix streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Feestartikel Webshops / V.O.F Sportcafe Radix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Feestartikelen Shops / V.O.F Sportcafe Radix op deze pagina.